Kuttene i Helse Nord:

– Det er en alvorlig situasjon

Helse Nord-sjefen mener det må tas grep for å sikre helsetjenesten i landsdelen.

SVARTE: Administrerende direktør Marit Linds svarte onsdag på spørsmål om Helse Nords omdiskuterte forslag om retningen for den framtidige sykehusstrukturen i Nord-Norge. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2
SVARTE: Administrerende direktør Marit Linds svarte onsdag på spørsmål om Helse Nords omdiskuterte forslag om retningen for den framtidige sykehusstrukturen i Nord-Norge. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Vi kan ikke tilby et likeverdig tilbud til pasienter i Nord-Norge i dag.

Det var det alvorstyngede budskapet fra, Marit Lind, administrerende direktør i Helse Nord, da hun svarte på spørsmål om de omdiskuterte forslagene til endringer ved flere av sykehusene i Nord-Norge.

Helse Nord-Direktøren understreket at det er avgjørende å ta grep for å sikre tjenesten for landsdelen.

– Dagens måte å drifte på er ikke bærekraftig, sier Lind til TV 2.

Tirsdag ble forslagene til kutt i Helse Nord lagt frem. Der ble det blant annet foreslått å legge ned akuttberedskapen i Lofoten. Forslagene har skapt sterke reaksjoner.

Lind mente det var tidlig å si noe konkret om hva som vil skje dersom sykehuset i Lofoten skal gjøres om til et distriktsmedisinsk senter (DMS)

– Tanken er at det skal være mer planlagt behandling der det ikke skal være akuttfunksjoner.

– Økonomien var ute å kjøre

Hun peker på at de allerede i dag har store driftsproblemer mange steder.

– Vi har mange fristbrudd og for lange helsekøer, og vi må se på hvordan vi kan løse dette annerledes framover, sier Lind.

Til TV 2 er hun ennå tydeligere på hvor alvorlig situasjonen er:

– Dette er en situasjon Helse Nord har vært i over en tid nå, også før pandemien. Økonomien var ute å kjøre, vi har slitt med rekruttering. Nå må vi foreta oss noe, sier Lind.

Hun avviser at det er mulig å stoppe prosessen, slik flere i opposisjonen tok til orde for tirsdag.

– Griper inn i sjela

Tonje Hansen er leder koordineringsgruppen i utredningsarbeidet i Helse Nord RHF.

Også hun vektlegger at endringer er uunngåelig.

– Det er absolutt en alvorlig situasjon, sier Hansen til TV 2.

Hun forstår at lokalbefolkningen i Lofoten reagerer sterkt på forslagene som ble offentliggjort tirsdag.

– Helsetjenester griper inn i sjela på folk, og engasjerer oss alle. Hvis man tror tryggheten er trua, så blir man bekymret, men det arbeidsgruppen har lagt fram nå er ikke noe fasit.

Tror ikke fagfolk vil flytte

Kjerneutfordringen, også i nord, er mangelen på fagfolk.

Lind ble utfordret av pressen på om det var sannsynlig at fagfolk vil flytte fra hjemkommunen til mer sentrale steder som Bodø eller Tromsø.

– Jeg har ikke tro på at folk nødvendigvis vil flytte på seg, men jeg håper de gode fagfolkene vi har skal få meningsfylte oppgaver der de er, og at mer robuste miljø vil virke positivt på rekrutteringen, sier Helse Nord-direktøren.

Tidslinje for Helse Nord-prosessen

De ulike arbeidsgruppene leverer sine anbefalinger til ledelsen i Helse Nord RHF tirsdag 14. november.

Deretter skal styret i Helse Nord fatte en beslutning om en helhetlig plan. Det gjøres 20. desember. Planen vil deretter bli sendt på en bred høring.

Endelig plan skal vedtas i Helse Nords styre først i slutten av april neste år, etter at alle høringsinnspill er vurdert. Deretter kommer dem på Kjerkols bord.

Kilde: Helse Nord

Direktøren peker på at kuttforslagene er langt fra endelige.

– Dette er ingen endelige konklusjoner. Nå skal vi gå nøye gjennom rapportene.

Kjerkol: – Forstår bekymringen

Det samme poenget løfter også helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

– Jeg forstår at det er mange som er bekymret, men ingenting er anbefalt eller besluttet ennå, sier helseministeren til TV 2.

– Vi skal ha en god helsetjeneste i Nord-Norge. Det skal være like god kreftbehandling for kreftpasienter i Nord-Norge. Vi skal ha et godt universitetssykehus, og vi skal ha en god akuttberedskap. Det er målet, men vi må få gjort noe med at det er 1000 ubesatte årsverk, det at det er utstrakt bruk av innleie og hull i vaktplanene.

– Deres regjeringspartner Sp har jo vært ute og sagt at de ikke er for noen nedleggelser. Hvordan harmonerer dette?

– Det vil alltid være mange syn som kommer uttrykk i denne prosessen, og jeg gjentar at jeg ikke har fått anbefalinger på mitt bord ennå.