«Bamsegutt» klagd inn til PFU – ikke overraskende, sier advokat

NRK-serien «Ingen Elsker Bamsegutt» er klagd inn for PFU. – Ikke uventet, sier Granfoss sin advokat.

LEDET SERIEN: Tore Strømøy er programleder i den ferske NRK-serien. Nå trekkes den midlertidig. Foto: Audun Braastad / NTB
LEDET SERIEN: Tore Strømøy er programleder i den ferske NRK-serien. Nå trekkes den midlertidig. Foto: Audun Braastad / NTB

Tore Strømøys dokumentar «Ingen elsker Bamsegutt» har fått sterk kritikk de siste dagene. NRK har trukket serien midlertidig og sier det var feil av dem å utelate at hovedpersonen var dømt for seksuallovbrudd.

Rådgiver Tormod Utne bekrefter at PFU har mottatt klage om NRK-serien «Ingen elsker Bamsegutt».

– Vi kan bekrefte at det i løpet av helgen er kommet klage på «Ingen elsker Bamsegutt» og NRK. Vi går nå igjennom klagen før det blir avklart om den kan tas opp til behandling i PFU, sier Utne til TV 2.

Hvor lang tid dette vil ta å behandle klagen, er vanskelig å svare på, sier Utne.

VG omtalte saken først.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan for norsk presse. Utvalget skal fremme etisk standard i bransjen og arbeider ut fra Vær varsom-plakaten.

Klagen ble først omtalt av Nettavisen søndag.

Dramatiske reaksjoner

– Det var ikke uventet, sier advokaten til Granfoss, Leif Strøm, til TV 2 om PFU-klagen.

I serien, ledet av Tore Strømøy, blir man kjent med norske Jan-Egil Granfoss, også kalt «Bamsegutt», som ikke kommer seg hjem til Norge fra Filippinene.

De siste dagene har serien møtt mye kritikk som følge av spekulasjoner rundt Granfoss sin fortid. NRK bekreftet at en av årsakene til at serien trekkes er at det ikke ble opplyst om Granfoss' straffehistorikk.

«Underveis i produksjonen ble vi kjent med at Granfoss hadde en sedelighetsdom mot seg fra 1991», skriver NRK i en pressemelding søndag.

Les hva NRK skrev i pressemeldingen lenger ned i saken.

Granfoss har ønsket at dommen skulle bli omtalt, forteller Strøm.

– Man har valgt en strategi som har gitt ganske dramatiske, negative reaksjoner, sier Strøm.

Dette er saken:

  • Dokumentarserien «Ingen Elsker Bamsegutt» fra NRK har fått mye oppmerksomhet og kritikk de siste dagene.
  • I serien, ledet av Tore Strømøy, blir man kjent med norske Jan-Egil Granfoss, også kalt «Bamsegutt», som ikke kommer seg hjem til Norge fra Filippinene.
  • Granfoss ønsker hjelp til å komme seg hjem til Norge, etter at han skal ha meldt flytting ved en feil.
  • NRK har fått kritikk for å ikke omtalte en overgrepsdom fra 1991.

Mange seere

Mer enn en halv million seere rakk å se første episode av serien før den ble avpublisert. Granfoss og familien ble møtt med støtte og medfølelse fra mange norske TV-seere. Det ble blant annet opprettet en innsamlingsaksjon på Spleis.

Spleisen ble satt på pause etter da nyheten om dommen begynte å spre seg, men ble gjenopptatt på mandag.

– Hva tenker Granfoss om skiftet fra massiv sympati og spleis, til at alt nå handler om straffehistorikken hans?

– Han synes det er ganske ille. Han opplever å bli mistenkt for å holde ting skjult, sier Strøm.

Advokaten sier han synes det var fornuftig å trekke dokumentaren midlertidig for å legge inn informasjon om dommen i serien.

NRK: Hvorfor de ikke omtalte dommen

NRK forklarer i pressemeldingen at de valgte å ikke inkludere sedelighetsdommen av to årsaker:

«Viktigst var hensynet til de fornærmede; først og fremst de som var små barn den gang, men også hensynet til Granfoss selv og hans familie. Det andre var at dommen ikke hadde en direkte relevans for serien, som handler om en norsk familie som er strandet i Filippinene uten å klare å komme seg hjem til Norge», skriver NRK.