Nå får Mesta KI-hjelp:

Dette er aldri blitt gjort før

Kunstig intelligens (KI) og ny teknologi skal gi mer effektiv brøyting og mindre bruk av salt i årene fremover.

SALTFJELLET: I brøytebilen har Trond Asle Karlsen fått montert en smartboks og skjerm som skal gi viktig informasjon i forbedringen og effektiviseringen av vintervedlikeholdet. Foto: Run Gyllander / TV 2
SALTFJELLET: I brøytebilen har Trond Asle Karlsen fått montert en smartboks og skjerm som skal gi viktig informasjon i forbedringen og effektiviseringen av vintervedlikeholdet. Foto: Run Gyllander / TV 2

I over 16 år har brøytebilsjåfør Trond Asle Karlsen gjort sitt ytterste for å holde E6 over Saltfjellet i Nordland åpen og fri for ferdsel.

– Dette er verdens fineste jobb. Jeg pleier å si, har det ikke vært for alle bilistene, men det er jo de vi er her for, humrer han.

Karlsen har et stort ansvar.

– Vi er fullstendig klar over at hvis det stopper opp her, vil det få store konsekvenser, men vi må forholde oss til vær og vind. Vi må sørge for at bilistene kommer seg trygt over fjellet, forteller han.

Men nå har Karlsen fått et nytt digitalt arbeidsverktøy om bord i bilen som skal gjøre arbeidshverdagen litt enklere.

Viktig informasjon

I høst og vinter får 1300 brøytebiler og traktorer fra Arendal i sør til Kirkenes i nord installert en smartboks og skjerm i bilene.

SALTFJELLET: KI-teknologi skal i fremtiden sørge for at salting og strøing av sand skal bli mer effektivt og nøyaktig. Foto: Run Gyllander / TV 2
SALTFJELLET: KI-teknologi skal i fremtiden sørge for at salting og strøing av sand skal bli mer effektivt og nøyaktig. Foto: Run Gyllander / TV 2

Dette er det nye driftssystemet til Mesta som skal gi ny og viktig informasjon.

Systemet skal gjøre at veiene driftes bedre, sikrere og mer optimalt.

– Systemet gir oss en oversikt over maskiner og veiproduksjon rundt om i landet når informasjon nå bli registrert digitalt, sier Cathrine Brandt, prosjektingeniør ved Mesta sitt distriktskontor i Salten i Nordland.

Mesta drifter over 20.000 kilometer med vei over hele Norge.

Når en sjåfør skal ute på en rode, logger han seg inn i systemet digitalt før oppdraget starter. Dermed blir ruten loggført underveis.

Når han kommer tilbake, legger sjåføren inn opplysninger om både temperatur, føre og klima.

PRØVEPROSJET: Den nye teknologien som nå er ute på prøve, skal føre til mindre salting på norske veier, sier prosjektingeniør Cathrine Brandt. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2
PRØVEPROSJET: Den nye teknologien som nå er ute på prøve, skal føre til mindre salting på norske veier, sier prosjektingeniør Cathrine Brandt. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Prøveprosjekt

I tillegg til hvor mye sand eller salt som er brukt på strekningen.

– Så fort vi har åpnet systemet og markert for hvilken rode vi jobber på, er det bare tut og kjør, humrer Karlsen.

SMARTBOKS: I 1300 brøytebiler og traktorer er det montert en slik boks som sender data og informasjon fortløpende til Mesta Foto: Run Gyllander / TV 2
SMARTBOKS: I 1300 brøytebiler og traktorer er det montert en slik boks som sender data og informasjon fortløpende til Mesta Foto: Run Gyllander / TV 2

– Vi har pleid å gjøre dette før også, men nå gjøres dette digitalt uten noen form for papirarbeid. Dette gjør arbeidsdagen langt enklere, sier Karlsen.

Opplysningene sendes digitalt videre.

Samtidig er også Statens vegvesen og Mesta nå i gang med et samarbeid og et prøveprosjekt som på sikt skal gi en mer automatisert vinterdrift i Norge.

Flere riksveier i Salten i Nordland og i Sunnfjord på Vestlandet er nå valgt ut som testområder. På disse strekningene samler man inn store mengder med vei-data ved hjelp av avansert KI-teknologi, sensorer og meteorologi opplysninger.

Mesta er blitt medeier i firmaet Klimator. Dette er et svensk veiteknologiselskap som utvikler prognoser for kjøreforhold på vei.

Ved hjelp av de store mengdene med data fra lasermålere og avansert bildebehandling, kan man analysere føreforhold opp mot 50 meter foran bilen mens den kjører.

– Tanken er at det er følere i bilene som skal måle blant annet hvor stor friksjonen er. Da skal bilen selv bestemme om det skal strøs, saltes eller om det er andre tiltak som må gjøres. I dag er det sjåførene som bestemmer dette på egen hånd, sier Karlsen.

Slik det fungerer i dag blir en veistrekning på flere kilometer gjerne saltet eller strødd med sand mens behovet kanskje er på kun noen få plasser.

IPAD: Digital informasjon samles inn og sendes inn. På denne måte blir hverdagen til brøytebilsjåførene langt mer effektiv. Foto: Run Gyllander / TV 2
IPAD: Digital informasjon samles inn og sendes inn. På denne måte blir hverdagen til brøytebilsjåførene langt mer effektiv. Foto: Run Gyllander / TV 2

– Tanken er å få sprederne bak på brøytebilene til å tenke selv hvor behovene er størst og best, sier Brandt.

– Dette betyr at når brøytebilsjåfører setter seg inn i bilen, skal sprederne bak vite nøyaktig hvor og hvor stor mengde den skal legge ut på veien, basert på den innsamlede dataen, forklarer hun.

Først i verden

I tillegg til å drifte veiene mer effektivt, er det ingen tvil om at klimautslippene kan kuttes når både salt, sand og drivstoffbruken reduseres.

Testresultater fra Sverige visere at saltmengdene kan reduseres med mellom 20 og 30 prosent.

Når Mesta bruker opptil 10.000 tonn med salt i løpet av året, vil mengden som reduseres bli betydelig.

– Ja, målet vårt er at vi skal redusere klimaavtrykket når det gjelder salting, sanding og drivstofforbruk. Vi skal bli bransjens digitale mestre, sier Brandt.

Prosjektet følges med stor spenning.

– Det er første gang i verden at denne teknologien tas i bruk i vinterdriften. Dette kan gi store gevinster for både miljø og klima når salt og vinterdriftskjøretøy brukes på en mer effektiv måte. Samtidig oppnår en høy trafikksikkerhet for alle som ferdes på vinterveiene, har Ketil Dahl i Mesta tidligere uttalt ovenfor Veier24.no.

NYTT VERKTØY: Enorme mengder med metrologidata fra sensorer samles inn for å kunne redusere klimaavtrykket på norske veier. Foto: Run Gyllander / TV 2
NYTT VERKTØY: Enorme mengder med metrologidata fra sensorer samles inn for å kunne redusere klimaavtrykket på norske veier. Foto: Run Gyllander / TV 2

Foreløpig er man i en testfase når det gjelder prosjektet Klimator.

På Fauske står det en bil som er utstyrt med sensorer foran. Den kjører rundt i Salten og samler store mengder data som blir matet inn i et dataprogram.

Når denne KI-teknologien er i bruk for fullt og sprederne bak på brøytebilene kan tenke selv, vet man ikke per i dag.

– Vi er kommet halvveis i en testperiode på tre år. Det har vært litt tekniske utfordringer med feil på utstyret, men dette er under stadig utvikling, sier Brandt.

Til tross en mer automatisert vinterdrift i fremtiden, tror ikke den erfarne brøytebilsjåføren på Saltfjellet at han blir arbeidsledig med det første.

– Nei, på ingen måte. Jeg tror aldri vi komme så langt at vi kommer til å automatisere vintervedlikeholdet totalt. Da må de legge veien over fjellet i tunnel. Da blir vi arbeidsløse.

– Det må være folk som sjekker at dette blir rett. Erfaring kommer du ikke unna, sier Karlsen.