Forsker: Boligpriser påvirker antallet fødsler

Stadig flere norske kvinner trenger hjelp til å få barn. Boligprisene spiller inn på fruktbarheten, ifølge professor.

FÆRRE BARN: Det blir født færre barn i Norge enn før. Foto: Frank May
FÆRRE BARN: Det blir født færre barn i Norge enn før. Foto: Frank May

Antallet norske kvinner som ber om hjelp for å bli gravide har doblet seg de siste 20 årene.

Ferske tall viser at nesten 3000 barn ble født med assistert befruktning i 2021, og ventelistene på norske fertilitetsavdelinger blir bare lengre, skrev TV 2 torsdag.

Samtidig raser fruktbarheten i Norge. Det har aldri blitt målt lavere fertilitet i Norge enn det gjorde i fjor, ifølge SSB.

– Boligpriser viktig

Vegard Skirbekk, professor og demograf ved Folkehelseinstituttet, mener norske fødselstall kan ses i sammenheng med boligprisene.

Han har forsket mye på hvorfor det blir født færre barn enn før.

– Høye etableringskostnader knyttet til bolig er en viktig årsak når det gjelder synkende fertilitet, sier Skirbekk til TV 2.

Folk ønsker å etablere seg før de får barn. Og når det koster mer å kjøpe riktig bolig, venter de med å få barn, ifølge professoren.

FORSKER: Professor Vegard Skirbekk forsker blant annet på befolkningsutvikling. Foto: UiO
FORSKER: Professor Vegard Skirbekk forsker blant annet på befolkningsutvikling. Foto: UiO

– Boligpriser kan være av større betydning enn for eksempel familiepolitikk, barnehagepriser og stønader når folk skal bestemme seg for om de skal ha barn. Det er en så mye større del av budsjettet deres, forklarer Skirbekk.

Mens stadig flere trenger hjelp med å få barn, sammenlignet med før, har boligmarkedet gått én vei de siste 20 åren: oppover.

– Boligprisveksten i denne perioden har vært høy. Det var en voldsom oppgang fram til 2007, og en nedgang under finanskrisen. Deretter hadde vi en ganske normal vekst, med enkelte år med sterk vekst, forklarer Ola Grytten, professor i økonomisk historie.

Mener mange venter for lenge

Overlege Hans Ivar Hanevik ved Fertilitetsavdelingen Sør på Sykehuset Telemark støtter analysen til Skirbekk.

– Du har ikke lyst til å starte din egen familie når du bor hjemme hos mamma og pappa. Du vil kanskje etablere deg i en leilighet først, sier han.

Overlegen mener for mange venter for lenge med å komme seg i etableringsfasen. Det er et problem, mener han.

EKSPERT: Hans Ivar Hanevik, overlege ved Fertilitetsavdelingen Sør på Sykehuset Telemark. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2
EKSPERT: Hans Ivar Hanevik, overlege ved Fertilitetsavdelingen Sør på Sykehuset Telemark. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Hvis man som kvinne ønsker å stifte familie, og kanskje få flere barn, så er det lurt å tenke på det før man er 35 år, sier han.

Overlegen merker også at pågangen på fertilitetsavdelingen øker, og han tror det henger sammen med at mange venter for lenge før de prøver selv.

Dette kan skyldes ting som boligpriser, eller så det kan skyldes en rekke andre faktorer, tror overlegen.

Han viser til at gjennomsnittsalderen på førstegangsfødende er høyere i storbyene enn i distriktene. Det er også boligprisene.

– Men jeg kan ikke konkludere med at det har en årsakssammenheng. Men det er en samvariasjon, understreker Hanevik.

Klar oppfordring til kvinner

– Kvinner er født med visst antall egg i eggstokken, og man får ikke nye. Og når man runder 35, da er det kun få igjen, sier Hanevik.

Av kvinnene over 40 som ber om hjelp ved hans klinikk, lykkes kun én av ti med å bli gravide.

Overlegen kommer derfor med en klar oppfordring til folk som ønsker å etablere en familie.

– Hvis man ønsker barn med egne egg, setter tiden grenser. Tenk deg grundig om før du venter med å prøve, sier Hanevik.