Nedbemanning i politiet:

Frp vil gi én milliard mer til politiet

– Vi må snu dette før det er for sent, sier Per-Willy Amundsen.

FÆRRE OG FÆRRE: Samtidig som politiet nedbemanner flere hundre stillinger, får etaten flere oppgaver. Nå vil Frp bremse det de kaller en nedbygging av norsk politi. Foto: Elias Engevik / TV 2
FÆRRE OG FÆRRE: Samtidig som politiet nedbemanner flere hundre stillinger, får etaten flere oppgaver. Nå vil Frp bremse det de kaller en nedbygging av norsk politi. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Folk på gulvet forteller nå om en situasjon i politiet ingen tidligere kan huske å ha vært like krevende.

Det sier leder i Stortingets justiskomité, Per-Willy Amundsen (Frp).

Neste uke skal Frp legge frem sitt alternative budsjett. Alle detaljene er ikke på plass, men en ting er de helt tydelige på:

– Vi skal styrke politiet betydelig, sier Amundsen.

– Vi setter av én milliard kroner for å styrke grunnbemanningen i politidistriktene og ansette de 460 politifolkene som i dag står uten jobb.

STYRKER POLITIET: Per-Willy Amundsen (Frp) lover friske midler til politiet i partiets alternative budsjett. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
STYRKER POLITIET: Per-Willy Amundsen (Frp) lover friske midler til politiet i partiets alternative budsjett. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han understreker at den ekstra milliarden til politiet kommer i tillegg til regjeringens forslag til budsjettøkning på to milliarder – hvor 1,5 mrd. kun vil dekke politiets lønns- og prisvekst.

– Dette skal være en reell styrking av politiet, sier Amundsen.

Ekstrem sløsing

For Politi-Norge er under økonomisk press, og både politidistriktene og Politidirektoratet varsler nedbemanning.

Samtidig gikk kun 4 av nesten 400 nyutdannede politifolk ut i fast jobb da de var ferdig utdannet våren 2023. Tallet er historisk lavt.

– Utdanne politifolk uten å gi politiet økonomi til å ansette dem? Dette er en ekstrem sløsing av ressurser og skattepenger, sier Amundsen.

Han kaller politiets situasjonen «den perfekte storm» med prisøkning, en eksplosiv økning i ungdomskriminalitet, en fallende oppklaringsprosent og kriminelle nettverk i full spredning.

HØY ARBEIDSLEDIGHET: Flere hundre politifolk står uten arbeid, samtidig som politidistriktene må holde ledige stillinger ledige for å spare penger. Foto: Thomas Evensen / TV 2
HØY ARBEIDSLEDIGHET: Flere hundre politifolk står uten arbeid, samtidig som politidistriktene må holde ledige stillinger ledige for å spare penger. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Samtidig har vi en regjering som bygger ned politiet med viten og vilje, uke for uke og måned for måned. Politiet står nå i den verste ressurssituasjonen i nyere tid. Vi må snu dette før det er for sent, sier Frp-politikeren.

Kutter i bistand og klima

Hvor milliarden skal tas fra vil ikke Amundsen gå i detaljer på før budsjettet er lagt frem.

– Men dette har vi inndekning for. Vi henter penger fra alle de tradisjonelle Frp-kuttene som bistand, klimatiltak og byråkrati.

– Skal dere bruke mer oljepenger enn i regjeringens forslag til statsbudsjett?

– Nei, vi går nok i budsjettbalanse. Men detaljene kommer vil tilbake til i neste uke, sier Amundsen.

– En bra start

Leder i Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold mener det er bra at Frp nå viser at det tar innover seg situasjonen i politiet.

– Dette er en bra start med tanke på å få de nyutdannede i jobb og dekke noe av politidistriktenes etterslep, slik at de ikke må fortsette nedbemanningen neste år, sier hun.

EN START: Unn Alma Skatvold, leder i Politiets Fellesforbund, sier Frps forslag er en god start. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
EN START: Unn Alma Skatvold, leder i Politiets Fellesforbund, sier Frps forslag er en god start. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Fagforeningslederen understreker likevel at dersom politiet skal settes i stad for å løse det samfunnsoppdraget de er pålagt, må det på plass en langtidsplan.

150 millioner ekstra

Frps ekstra milliard skal ikke skal øremerkes, sier Amundsen som mener at politiet selv vet best hvor skoen trykker.

– Men i tillegg til denne ekstra milliarden, gir vi også 150 millioner øremerket til forebygging av gjengkriminalitet i politidistriktene.

– Skal vi unngå svenske tilstander i Norge må vi ta politiets bekymringer på alvor.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har i tidligere intervjuer sagt at det er viktig for regjeringen å styrke politiet, men at krig i Ukraina, høye strømpriser og prisvekst har ført til tøffe prioriteringer i 2024.