Frykter amerikanske tilstander

Det ser ikke bra ut for boligmarkedet fremover, ifølge ekspertene. – En skikkelig krise.

I FRITT FALL: Bruktboligmarkedet kommer til å lide av boligunderskudd, ifølge ekspertene. Foto: Frode Sunde / TV 2
I FRITT FALL: Bruktboligmarkedet kommer til å lide av boligunderskudd, ifølge ekspertene. Foto: Frode Sunde / TV 2

Nyboligmarkedet er fremdeles i fritt fall.

Salget er historisk lavt og utbyggingen har sunket drastisk.

Det vil gi dramatiske konsekvenser for hele boligmarkedet noen år frem i tid, ifølge Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Tosifret prisvekst

Han peker på at både bruktboligmarkedet og leiemarkedet kommer til å lide av mangel på tilførsel av nye boliger.

– Vi kommer til å få et kjempeproblem. Dette blir en skikkelig krise, sier han.

ØKTE FORSKJELLER: Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge, tror de sosiale forskjellene i boligmarkedet vil øke ytterligere. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
ØKTE FORSKJELLER: Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge, tror de sosiale forskjellene i boligmarkedet vil øke ytterligere. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Lauridsen tror vi kommer til å merke de fulle konsekvensene av boligmangelen i Norge fra og med 2025.

– Da vil bruktboligmarkedet få en skikkelig prisvekst, fordi etterspørselen av boliger vil være langt større enn tilbudet.

Dersom det kommer en rentenedgang i samme slengen, kan det blir dramatisk.

– Kommer det en rentenedgang på rundt ett prosentpoeng i samme tidsperiode som vi merker den fulle effekten av boligmangelen, vil bruktboligprisene skyte til himmels, sier han.

Dersom rentene settes ned med minst ett prosentpoeng, vil vi kunne se en oppgang i boligprisene på mellom fem og ti prosent på landsbasis, tror Lauridsen.

I de større byene, blant annet Oslo, hvor etterspørselen allerede er langt større enn tilbudet, vil prisveksten være betydelig høyere.

– I Oslo kan vi fort snakke om en tosifret prisvekst.

Lauridsen legger til at prisoppgangen vil være lavere dersom vi ikke skulle få en rentenedgang.

Bekymret

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, frykter for amerikanske tilstander i det norske boligmarkedet.

– I USA har de et ekstremt tilbudsunderskudd. I for eksempel San Francisco er gjennomsnittprisen for en bolig 15-16 millioner kroner, sier Geving.

– Jeg er veldig bekymret for at kostnadsnivået på bruktboliger bare kommer til å øke, som følge av tilbudsunderskuddet i markedet.

BEKYMRET: Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund er redd for skyhøye boligpriser i fremtiden. Foto: Gorm Røseth / TV 2
BEKYMRET: Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund er redd for skyhøye boligpriser i fremtiden. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Til tross for at rentekostnadene mest sannsynlig vil gå noe ned, tror ikke Geving at vi kommer til å komme ned på rentenivået vi hadde i 2021.

– Vi vil ikke komme til det samme lave rentenivået vi hadde før. Sammen med en prisvekst vil dette bare skape enda større forskjeller i boligmarkedet.

Og at de sosiale ulikhetene i markedet kommer til å øke, det tror også Lauridsen i Eiendom Norge.

Usosialt marked

Utviklingen er særlig skummel fordi det vil føre til en enda større sosial skjevfordeling i boligmarkedet, mener Lauridsen.

– Den norske boligmodellen er bygget på at man skal ha mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet dersom man får seg en utdanning og kommer ut i jobb.

Den modellen begynte allerede å slå sprekker etter finanskrisen, da utlånsforskriften ble strengere, og kravet om egenkapital ble høyere på grunn av en lignende effekt som det vi muligens står overfor i 2025.

– Man ble i større grad avhengig av den såkalte foreldrebanken for å komme seg inn på boligmarkedet, sier han.

Dersom prisene skyter til værs, vil det bli enda vanskeligere å få boliglån og konkurransen blir betydelig større.

– Et par som har gode og trygge jobber, men som mangler den store egenkapitalen, vil ikke ha sjans til å kunne komme seg inn på boligmarkedet, sier han.

DYRERE: Dersom prisene skyter til værs, vil det bli enda vanskeligere å få boliglån og konkurransen blir betydelig større, advarer Eiendom Norge. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2
DYRERE: Dersom prisene skyter til værs, vil det bli enda vanskeligere å få boliglån og konkurransen blir betydelig større, advarer Eiendom Norge. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

En klar taper

Lauridsen sier han frykter en usunn prisvekst og at de store taperne blir de som ikke klarer å stille med en stor egenkapital.

– Det er en veldig alvorlig utvikling, fordi det er vanskelig å komme seg ut av en sånn krise.

Lauridsen frykter også for at krisen vil føre til et enda mer presset leiemarkedet.

– Slik det er i dag, er det ikke lønnsomt å leie ut. Det er allerede manko på utleieboliger og det vil bli enda vanskeligere i årene som kommer.

SPÅR KRISE: Boligmarkedet kommer til å bli hardt preget av mangel på utbygging. Foto: Aage Aune / TV 2
SPÅR KRISE: Boligmarkedet kommer til å bli hardt preget av mangel på utbygging. Foto: Aage Aune / TV 2

Denne krisen kunne ikke vært unngått, ifølge Lauridsen. Men han tror det er fullt mulig å dempe den.

– Det er i stor grad faktorer vi ikke har kontroll over som har satt oss i denne situasjonen. Veldig mye skyldes prisøkningen på byggevarer, krig i Europa og energikrise.

Dersom konsekvensene skal dempes, må politikerne komme på banen, sier Lauridsen.

– Det er kun politikerne som kan redde denne situasjonen, og mitt inntrykk er at de ikke forstår alvoret. Dagens nyboligkrise er mer alvorlig enn finanskrisen.

Eiendom Norges forslag til krisetiltak:

  • Staten kan utstyre kommunene med øremerket tilskudd og lånemidler for å kjøpe boliger i nyboligprosjekter for å få boligprosjekter i gang.

  • Den ekstraordinære formuesskatten på sekundærboliger kan fjernes, da den virker dempende på etterspørselen etter boliger.

  • Den midlertidige utlånsforskriften kan også fjernes. Den demper også etterspørselen. Forskriften trengs ikke lengre, da høy gjeldsvekst er et tilbakelagt kapittel.

  • Lavrenteperioden har gjort det mulig å stille all verdens kostnadskrevende krav til nye boliger. Det går ikke lenger med dagens rentenivå. Forenklinger er nødvendig.