Norske forskere skal finne ut om løsningen ligger i tarmen

Forskere undersøker sammenhengen mellom anoreksi og tarmflora. Ett av målene er å utvikle en pille som kan hjelpe personer med anoreksi.

FORSKER PÅ TARMFLORA: Professor Siv Kjølsrud Bøhn ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, er prosjektleder for studien der norske forskere undersøker sammenhengen mellom anoreksi og tarmflora. Foto: Alexander Benjaminsen/NMBU
FORSKER PÅ TARMFLORA: Professor Siv Kjølsrud Bøhn ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, er prosjektleder for studien der norske forskere undersøker sammenhengen mellom anoreksi og tarmflora. Foto: Alexander Benjaminsen/NMBU

Bare rundt halvparten av de som får behandling mot anoreksi, blir friske, men det finnes håp.

Norske forskere skal nå undersøke sammenhengen mellom anoreksi og tarmflora i NORMA-studien: en stor, ny norsk studie med finansiering fra Forskningsrådet. Og forskerne bak håper at de med dette skal bane vei for en bedre behandling for disse pasientene.

Forskningen er så vidt i gang.

– Måle tarmfloraen

Prosjektleder Siv Kjølsrud Bøhn forteller at en av målsettingene til studien først og fremst er å se etter problemer i tarmfloraen hos personer med anoreksi, og å se hvordan behandling påvirker tarmfloraen til disse personene.

– Vi skal måle tarmfloraen før de starter på behandling og etterpå. Så skal vi se hvordan standard behandling påvirker tarmfloraen og om den normaliseres, sier prosjektlederen til TV 2.

Hun er professor i ernæring og biomedisin ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU.

– I tillegg skal vi dyrke opp tarmfloraen i laboratoriet, og da skal vi teste ut forskjellige matkomponenter, eller karbohydrater, for å se om vi kan finne et optimalt karbohydrat som påvirker tarmfloraen på en god måte, forteller Bøhn.

De ønsker på den måten å «gi mat til de gode bakteriene», slik at tarmfloraen kan optimaliseres.

– Vi tenker at jo mer vi finner ut av hva som er problemet med tarmfloraen og hvordan vi kan påvirke den, så kan vi være på god vei mot å hjelpe disse pasientene og få til en bedre behandling, sier hun.

Forbindelsen mellom tarm og hjerne

Med tarmfloraen så menes de trillionene av bakterier og andre mikroorganismer i tarmene, forklarer hun:

– De hjelper oss å ta opp næringsstoffer og de hjelper oss til å holde tarmen frisk, men de kan også påvirke helsen på andre måter, forklarer Bøhn og utdyper:

– De kan blant annet påvirke hjernen vår og dermed også følelsene våre. Og i dette prosjektet skal vi undersøke betydningen av tarmflora for anoreksi.

På spørsmål om hvorfor forskerne tror at tarmfloraen kan ha noe å si for pasienter med anoreksi, sier Bøhn følgende:

– Det har lenge har vært klart at tarmen og hjernen «kommuniserer» med hverandre. Dette er en kommunikasjon som går begge veier, men de siste ti årene har det blitt klart at tarmfloraen kan påvirke denne kommunikasjonen.

– Hvis man undersøker tarmfloraen hos mennesker som har ulike mentale lidelser og sammenligner med friske individer, så kan man se at det er en forskjell i tarmfloraen.

Trenger du noen å snakke med?

www.nettros.no på anonym chat eller via telefon 948 17 818

www.spisfo.no, på anonym chat eller via telefon 22 94 00 10

Det er allerede funnet sammenhenger mellom tarmflora og psykiske lidelser hos både mennesker og dyr, blant annet i en japansk studie og forsøk på mus, forteller Bøhn:

– Det er gjort noen spennende forsøk som viser at hvis man overfører tarmfloraen til musene, så overfører man både de fysiske karakteristikkene og også de psykiske, altså at det påvirker den mentale helsen.

– Tror det er et viktig spor

Psykiater og professor Øyvind Rø er også en av forskerne i prosjektet.

Han har jobbet med spiseforstyrrelser i 25 år og jobber ved Regional seksjon for spiseforstyrrelser ved Oslo universitetssykehus og ved Universitetet i Oslo.

– Når man sier at rundt halvparten blir friske, så er det jo veldig avgjørende hvem det da er man har undersøkt. De som kommer til disse spesialklinikkene i Norge har gjerne hatt et langvarig, alvorlig forløp og kanskje de har mindre sjanse til å bli friske, enn hvis du møter dem mye tidligere. Så dette kan være ett av flere bidrag som kanskje kan hjelpe, sier han.

JOBBER MED SPISEFORSTYRRELSER: Professor og psykiater Øyvind Rø har jobbet med spiseforstyrrelser i 25 år, er forsker i studien og jobber ved Oslo universitetssykehus og Universitet i Oslo. Foto: Agnes Mogstad/God morgen Norge
JOBBER MED SPISEFORSTYRRELSER: Professor og psykiater Øyvind Rø har jobbet med spiseforstyrrelser i 25 år, er forsker i studien og jobber ved Oslo universitetssykehus og Universitet i Oslo. Foto: Agnes Mogstad/God morgen Norge

Rø forteller at ingen vet hva som er årsaken til spiseforstyrrelser og anoreksi.

– Studien kan være ett element til å bidra til en bedre behandling, og bedre behandlingsresultater enn hva vi har i dag. Så jeg tror dette er et viktig spor, og så er det også dette at tarmfloraen hos pasienter med anoreksi er preget av at de har spist for lite og ofte veldig ensidig kosthold.

– Hvis du i behandlingen unngår, eller hjelper pasienten til å ha mindre mage- og tarmplagene, så kan re-ernæringen, altså ernæringen som er en viktig del av behandlingen, bli lettere å gjennomføre.

Sliter ofte med mage- og tarmplager

Forskningsprosjektet ledes av NMBU og er et samarbeid med de store spiseforstyrrelsesklinikkene i Norge, samt støtteforeningene for pasienter med spiseforstyrrelser.

Rø understreker at et viktig poeng ved dette er at pasienter som har anoreksi, og som er til behandling, ofte sliter med mage- og tarmplager.

– Det som gjør behandlingen vanskeligere er at mange pasienter føler seg mer oppblåst, får treg mage og mer vondt i magen når de spiser. Og da tenker vi også at tarmbakteriene kan være én av årsakene til disse mage- og tarmplagene, forteller han.

Trenger du noen å snakke med?

Nettros.no på anonym chat eller via telefon 948 17 818

Spisfo.no på anonym chat eller via telefon 22 94 00 10

Rø sier også at dette med tarmbakterier, spiseforstyrrelser og mentale lidelser er et relativt nytt fenomen man er opptatt av.

I denne sammenheng er det spesifikt anoreksi det snakkes om.

– Men er det slik at tarmbakterier kan påvirke om du utvikler anoreksi eller handler det om behandlingen av anoreksi her?

– Det er vist at endring i tarmfloraen både hos mennesker og dyr kan påvirke mental helse, så det kan føre til depresjon og det kan føre til angst. Man kan også se at ved å overføre tarmbakterier da til mus, så kan man overføre angstlidelser og andre mentale lidelser, sier Bøhn.

VIL UTVIKLE PILLE: Ett av forskernes mål er å utvikle en pille som kan ha positiv effekt på tarmfloraen hos pasienter med anoreksi. Foto: Alexander Benjaminsen/NMBU
VIL UTVIKLE PILLE: Ett av forskernes mål er å utvikle en pille som kan ha positiv effekt på tarmfloraen hos pasienter med anoreksi. Foto: Alexander Benjaminsen/NMBU

Håper å kunne hjelpe pasientene

Ett av målene deres er å utvikle en pille.

– Vi håper å kunne utvikle en prebiotika-pille. En pille som bedrer tarmfloraen hos dem som har anoreksi.

Prosjektlederen understreker at forskerne ikke tror de kan utvikle en «quick fix»-pille som kurerer anoreksi.

– Men det kan kanskje være et ledd i behandlingen i kombinasjon med riktig ernæring og andre behandlingstiltak, sier Bøhn.

De er allerede i gang med å undersøke tarmfloraen til friske «kontrollere» – nå er det først og fremst pasientene med anoreksi de ønsker å nå.

– Målsettingen er å få 90 pasienter som har anoreksi til å delta i studien. Alle pasienter med anoreksi som blir lagt inn på en av de regionale klinikkene for spiseforstyrrelser, vil få tilbud om å bli med i studien, forteller prosjektlederen.

– En gruppe med friske kontrollere har allerede vært hos oss og gitt prøver og svart på spørreskjemaer. Og vi skal ha en ny runde med friske kontrollere neste år.