Leder for Advokatforeningen:

– Respektløst av helseministeren

Advokatforeningen går hardt ut mot helseminister Ingvild Kjerkol fordi hun overser advokatenes knallharde kritikk av pasientskadeordningen.

FREMMER KRITIKK: På vegne av norske advokater som jobber med erstatningssaker fremmer leder av Advokatforeningen skarp kritikk mot helseminister Ingvild Kjekol. Jon Wessel Aas mener det er uhørt at helseministeren ignorerer samlet advokatstand. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
FREMMER KRITIKK: På vegne av norske advokater som jobber med erstatningssaker fremmer leder av Advokatforeningen skarp kritikk mot helseminister Ingvild Kjekol. Jon Wessel Aas mener det er uhørt at helseministeren ignorerer samlet advokatstand. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

- Statsrådens uttalelser er jo på vesentlige punkter uforenlige med de faktiske forholdene som advokatene som jobber med disse sakene forteller om, sier Jon Wessel-Aas, leder av Advokatforeningen.Han viser til helseministerens redegjørelse i Stortinget den 19. januar. Da sa hun følgende om pasientskadeordningen:- Jeg mener at vi i dag har et system som ivaretar pasientenes rettigheter på en betryggende måte, sa helseminister Ingvi