TV 2-undersøkelse blant advokater:

Slakter pasientskadeordning - etterlyser bedre rettssikkerhet

– Pasienter som krever erstatning etter å ha blitt feilbehandlet i helsevesenet mangler rettssikkerhet, mener advokater som retter skarp kritikk mot Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

OMSTRIDT PASIENTSKADEORDNING: Advokat Siren Preto en én av 18 advokater som retter kritikk mot flere sider av pasientskadeordningen. Foto: Robert Reinlund / TV 2
OMSTRIDT PASIENTSKADEORDNING: Advokat Siren Preto en én av 18 advokater som retter kritikk mot flere sider av pasientskadeordningen. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en offentlige ordning som behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått skade etter behandlingssvikt i helsevesenet.De siste fem årene har NPE behandlet erstatningskrav fra nærmere 30 tusen nordmenn som mener de er feilbehandlet i helsevesenet.Massiv kritikkI en TV 2-undersøkelse blant 18 av landets mest erfarne advokater som har lang erfaring med pasientskadesaker, rettes det massiv kritikk mot systemet som avgjør o