Slik svarer NPE og Helseklage i saken til Johansen

Siden operasjonen i 2016 har Knut Arve Johansen sloss for å vinne frem mot Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og ankeinstansen Helseklage ved Pasientskadenemnda .

KLAGET: Knut Arve Johansen har blitt avvist av både NPE og Helseklage som mener at 80-åringen ikke har krav på erstatning. Foto: Elias Engevik/TV 2
KLAGET: Knut Arve Johansen har blitt avvist av både NPE og Helseklage som mener at 80-åringen ikke har krav på erstatning. Foto: Elias Engevik/TV 2

Her kan du lese spørsmålene og svarene som er gitt rundt saken til Knut Arve Johansen som TV 2 har sendt til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og klageinstansen Helseklage.TV 2 kontaktet Norsk pasientskadeerstatning (NPE) onsdag 9 februar 2022 og stilte følgende spørsmål:1