Omstridt pasientskadeordning:

Tvang frem evaluering av pasientskadeordning

Stortinget har bestemt at regjeringen skal evaluere pasientskadeordningen. Dette etter lang tids kritikk mot ordningen fra pasienter som føler seg overkjørt og motarbeidet.

FELLES FRONT: Frp og Høyre var toneangivende da Stortinget bestemte at pasientskadeordningen nå skal evalueres. Både Hoksrud (Frp) og Erlend Svardal Bøe (H) sitter begge i Helse- og omsorgskomiteen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2
FELLES FRONT: Frp og Høyre var toneangivende da Stortinget bestemte at pasientskadeordningen nå skal evalueres. Både Hoksrud (Frp) og Erlend Svardal Bøe (H) sitter begge i Helse- og omsorgskomiteen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

TV 2 retter: I første versjon av denne saken skrev TV 2 at Vegad Olaussen ikke fikk erstatning. Dette er feil. Det riktige er er at Olaussen fikk tilkjent erstatning pålydende 87 000,-. Saken ble endret og utvidet med ytterligere info rundt erstatningsbeløpet, og republisert den 6.6.2023 kl. 16:05

Et samlet Storting støttet i dag Høyre og vedtok at dagens pasientskadeordning skal evalueres. Dette skjer etter en rekke medieoppslag og en rapport fra Riksrevisjonen.

– Høyre har fått gjennomslag på Stortinget i dag for at regjeringen skal gjennomføre en evaluering av Norsk pasientskadeerstatning (NPE), sier Erlend Svardal Bøe, som er medlem av Helse- og omsorgskomiteen (H).

Det betyr at man skal se på saksbehandlingstiden. Dessuten vil en også se på selve saksbehandlingen, hvordan pasienter blir møtt og ivaretatt i NPE-systemet.

SAMLET STORTING: Stortinget stiller seg bak Høyre sitt forslag om å evaluere pasientskadeordningen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
SAMLET STORTING: Stortinget stiller seg bak Høyre sitt forslag om å evaluere pasientskadeordningen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Et kvantesprang

Frp har vært det mest toneangivende partiet på Stortinget, men fikk ikke gjennomslag og støtte for sitt krav som var mer omfattende enn det Høyre fikk gjennomslag for.

Men Frp er godt fornøyd med at det ble solid flertall for Høyre sitt forslag.

– Dette vedtaket som Stortinget nå gjør er et ordentlig kvantesprang for å komme videre i forhold til å ivareta pasientenes trygghet og sikkerhet, fastslår Bård Hoksrud, også medlem av Helse- og omsorgskomiteen (Frp).

Overkjørt

TV 2 har det siste halvannet året blant annet fortalt om Ann Siril Nordstrand fødte barn alene på sykehustoalett. En sykehustabbe som gjorde henne 60 prosent ufør.

Maren Auve brukte syv år på å vinne frem mot Norsk pasientskadeerstatning (NPE) som lenge at hun ikke skulle få erstatning etter to grove sykehustabber som har gjort henne delvis invalid.

TØFFE ÅR: I 7 år kjempet Maren Aure for å vinne frem. Foto: Robert Reinlund / TV 2
TØFFE ÅR: I 7 år kjempet Maren Aure for å vinne frem. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Begge følte seg overkjørt av Norsk pasienterstatning og Helseklage, men vant til slutt endelig vant frem i domstolen.

Belastning

I dag er det lange saksbehandlingstider, og mange pasienter opplever saksbehandlingen som en belastning.

– Riksrevisjonen er også kommet med tydelig undersøkelse som viser at det er større potensial for å forbedre Norsk pasientskadeerstatning, understreker både Bøe og Hoksrud.

GODT FORNØYD: Etter flere forsøk i Stortinget ble det endelig åpnet for en evaluering av pasientskadeordningen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2
GODT FORNØYD: Etter flere forsøk i Stortinget ble det endelig åpnet for en evaluering av pasientskadeordningen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Mange føler de ikke blir hørt og at de blir motarbeidet:

Knut Arve Johansen kan etter en ryggoperasjon, knapt gå uten å bruke krykker. Norsk pasientskadeerstatning undersøkte aldri Johansen, men sier likevel skaden er uten særlig funksjonell betydning. Overlegen som opererte ham mener derimot beina er «nesten ubrukelige» og at Johansen bør utredes.

Nylig fortalte TV 2 om Vegar Olaussen, som slet i oppveksten. 14 år gammel fikk han ADHD-diagnose. En tabbe gjorde at det forble en hemmelighet og han ikke fikk behandling og oppfølging.

KJEMPER PÅ: Vegar Olaussen har kjempet i snart fire år. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2
KJEMPER PÅ: Vegar Olaussen har kjempet i snart fire år. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Snudde i 12 time

I Stortinget ga både Sp og Arbeiderpartiet i utgangspunktet uttrykk for at de ikke ville stemme for en evaluering, men under voteringen så henger også disse to partiene seg på.

FORNØYD; Marian Hussein, SV, er godt fornøyd. Hun sørget for at regjeringen ikke fikk flertall for å stemme ned forslagene fra Frp og Høyre. Foto: Gorm Røseth / TV 2
FORNØYD; Marian Hussein, SV, er godt fornøyd. Hun sørget for at regjeringen ikke fikk flertall for å stemme ned forslagene fra Frp og Høyre. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Også SV har markert seg og viste senest i dag til to TV 2 saker fra de siste dagene:

– Den siste tiden har mange historier kommet fram i ulike medieflater. Det seneste døgnet har jeg lest historien til Vegard og Gunhild på TV 2, som begge har fått mangelfull oppfølging, sa Marian Hussein fra Stortingets talerstol.

TV 2 gjennomførte i fjor en undersøkelse blant advokater som jobber mye med pasientskadesaker.

– Pasienter som krever erstatning etter å ha blitt feilbehandlet i helsevesenet mangler rettssikkerhet, sa flere advokater som retter skarp kritikk mot Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Fornøyd

– En seier og et skritt i riktig retning, fastslår Frank Andersen, leder av Pasientskadeforeningen.

Men føyer raskt til:

– Det kommer jo an på hvilken måte det skal evalueres.

Andersen mener NPE og Helseklage i for liten grad lytter til skadelidte og dialogen ofte er preget av at pasientene ikke blir hørt.

– Det er på full tid med en evaluering, den forrige evaluering er omtrent 20 år gammel.

– Hva forventer og ønsker dere?

– Når Regjeringen skal evaluere dette håper vi på at de tar oss brukere med i evalueringen slik at vi kan dele vår erfaring, sier Andersen.